คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : QoS (Virtual Classroom)

          ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ที่ไม่เพี่ยงพอได้ นอกจากความรู้ที่จะได้จากหลักสูตร QoS นี้แล้ว ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS อีกด้วย

 
 
 

รอบที่เปิดอบรม

รุ่นที่ 1 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19, 25-26 ก.ค. 2563 : คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและชำระเงิน

รุ่นที่ 2 (รอกำหนดวันอีกครั้ง)

หมายเหตุ : เวลาเรียน 9.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร CCNA มาก่อน

 • มีความตั้งใจในการเรียน

Course Outline

Introduction to QoS

 • Understanding the Need for QoS

 • Understanding QoS

 • Implementing QoS

 

 

The Building Blocks of QoS

 

 • Identifying Models for Implementing

 • Understanding the Integrated Services Model

 • Understanding the Differentiated Services Model

 • Identifying QoS Mechanisms

Introduction to MQC and Cisco Auto QoS

 • Introducing MQC

Classification and Marking

 • Understanding Classification and Marking

 • Using MQC for Classification

 • Using MQC for Class-Based Marking

 • Using NBAR for Classification

 • Configuring QoS Preclassify

Congestion Management

 • Introducing Queuing

 • Understanding Queuing Implementations

 • Configuring FIFO and WFQ

 • Configuring CBWFQ and LLQ

 • Configuring LAN Congestion Management

Congestion Avoidance

 • Introducing Congestion Avoidance

 • Introducing RED

 • Configuring Class-Based Weighted RED

 • Configuring Explicit Congestion Notification

 

Traffic Policing and Shaping

 • Understanding Traffic Policing and Shaping

 • Configuring Class-Based Policing

 • Configuring Class-Based Shaping

MLS QoS

 • Multilayer Switch QoS

 

LAB

Lab-1: QoS Classification and Marking

Lab-2: QoS Bandwidth Reservations  and CBWFQ

Lab-3: QoS LLQ and CBWFQ - Bandwidth Remaining Reservations

Lab-4: QOS RANDOM EARLY DETECTION (RED)

Lab-5: QoS WRED with ECN

Lab-6: QoS Class-Based Generic Traffic Shaping, Class-Based GTS and CBWF

Lab-7: QoS Single-Rate Three-Color Policer

Lab-8: QoS Hierarchical Policers

Lab-9: QoS Two-Rate Three-Color Policer

Lab-10: QoS Percent-Based PolicingLab-11: QoS Pre-Classify

*หมายเหตุ : ต้องใช้ Computer ที่มี RAM ขั้นต่ำ 8 GB ขึ้นไปในการทำ LAB

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 •  หนังสือจำนวน 2 เล่ม (ทฤษฎี/ปฏิบัติ) ทางเราจะส่งไปรษณีย์ไปให้ผู้เรียน

 •  ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย

 •  ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

 •  เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 2 ปี


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร


สอน 3 วัน

 • มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(ผ่าน Program Simulate)

ผู้สอน        

 • ผู้สอน : อ.เอ, ผู้ช่วยสอน อ.โจ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน


กฎในการเรียน

 •  ห้ามบันทึก Video ระหว่างการเรียน

 •  ต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาระหว่างการเรียน

 •  ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียน

 •  หากติดปัญหาในการทำ LAB ทางผู้ช่วยสอนจะขออนุญาต Remote เข้าไปแก้ไขที่เครื่องผู้เรียน

 •  หากมีปัญหาเรื่องภาพ หรือ เสียง สามารถแจ้งหรือติดต่อผู้ช่วยสอนผ่านทาง มือถือ, กลุ่มไลน์, facebook หรือ อื่นๆได้ทันที

ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน