top of page

ลงทะเบียนเรียนทบทวนฟรี

- กรอกช่องนี้ -

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนทบทวนฟรี (เฉพาะผู้เรียน ผู้อบรมเก่า หรือ ศิษย์เก่า ที่อยู่ในระยะทบทวนฟรี ซึ่งหลังจากเรียนครั้งแรกไปแล้วไม่เกิน 1-2 ปี)

  • ใส่รายละเอียด "รายละเอียดหลักสูตรที่เคยเรียนกับทางเรา/หลักสูตรที่ขอลงทะเบียนเรียนทบทวนฟรี"

  • ตัวอย่างที่ เช่น "เคยเรียน CCNA แบบ CLassroom เมื่อ วันที่ 1-6  พ.ย. 2565 / ขอลงเรียนทบทวน CCNA รอบวันที่ 1-6 มี.ค.2566

ขอบคุณค่ะ ทางเราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ

bottom of page