top of page

ขอใบเสนอราคา - สำหรับหน่วนงาน หรือ องค์กร บริษัท ต่างๆที่ต้องการขอใบเสนอราคาหลักสูตรต่างๆกับทางเรา

ลงทะเบียนเรียนทบทวน - สำหรับผู้เรียน ผู้อบรมเก่า หรือ ศิษย์เก่า ที่อยู่ในระยะทบทวนฟรี ต้องการเรียนทบทวน

ลงทะเบียนติวสอบ - สำหรับผู้เรียน หรือ ผู้อบรมเก่า ของทาง 9HUA Training ที่ต้องการลงทะเบียนติวสอบฟรี

ลงทะเบียนเรียนฟรี - หากมีการประกาศหลักสูตรฟรีที่หน้า Page Facebook : 9huaTraining ลงทะเบียนช่องทางนี้

bottom of page