พฤศจิกายน / November 2563

CCNP ENARSI (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 5 วัน : วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15, 21-22, 28 พ.ย. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 15,000

pro. 3,900.-

ธันวาคม / December 2563

BASIC NETWORK (CLassroom)

เรียน 3 วัน : วันหยุดยาว ที่ 11-13 ธ.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 7,000

pro. 3,900.-

ธันวาคม / December 2563

Adv. Palo Alto Firewall (CLassroom)

เรียน 2 วัน : วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19-20 ธ.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 15,000

pro. 7,900.-

กุมภาพันธ์ / February 2563

BASIC NETWORK (CLassroom)

เรียน 2 วัน : วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ., วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 5,000

pro. 2,900.-

กรกฎาคม / July 2563

BGP (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 3 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 4-5, 11 ก.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 9,000

pro. 4,500.-

มีนาคม / March 2563

CCNA (CLassroom)

เรียน 6 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 14-15, 21-22, 28-29 มี.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 15,000

pro. 8,900.-

เมษายน / April 2563

Palo Alto NG Firewall (CLassroom)

เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 25-26 เม.ย. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 9,000

pro. 4,900.-

พฤษภาคม / May 2563

BASIC NETWORK (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 2-3 พ.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 5,000

pro. 1,500.-

พฤษภาคม / May 2563

CCNA (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 6 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 16-17, 23-24, 30 พ.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 10,000

pro. 4,900.-

มิถุนายน / June 2563

MPLS (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 3 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 13-14, 20 มิ.ย. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 9,000

pro. 4,500.-

กรกฎาคม / July 2563

QOS NETWORK (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 3 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 19, 25-26 ก.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 9,000

pro. 4,500.-

สิงหาคม / August 2563

Palo Alto NG Firewall (CLassroom)

เรียน 2 วัน : วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29-30 ส.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 9,000

pro. 4,900.-

กันยายน / September 2563

ติวสอบ CCNA (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 1 วัน : วันอาทิตย์ ที่ 6 ก.ย. เวลา 9.00-17.00 น.

มัดจำ 500.-

Free

กันยายน / September 2563

CCNA (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 6 วัน : วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13, 19-20, 26-27 ก.ย. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 10,000

pro. 5,500.-

ตุลาคม / October 2563

CCNP-ENCOR (VIRTUAL CLassroom)

เรียน 5 วัน : วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11, 17-18, 24 ต.ค. เวลา 9.00-17.00 น.

ราคาเต็ม 10,000

pro. 4,900.-

 
April 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
1
2
3
9:00
CCNA
4
5
9:00
Basic Network (Pre-CCNA)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20:00
ติวสอบ CCNA (200-301)
20
21
9:00
CCNA
22
23
24
9:00
CCNP ENARSI
25
26
27
28
29
20:00
ติวสอบ CCNP ENCOR (350-401)
30
1
2
3
4
5
9:00
Cisco BGP
6
7
8
9
9:00
ติวสอบ CCNP ENARSI (300-410)
 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training