กันยายน 2564
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9:00
CCNP ENARSI
10
เดือน
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
กันยายน
SEP 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
Cisco MPLS
Virtual
2
13-14 ก.ย.
-
-
-
In-House
Palo Alto NG Firewall
Virtual
2
18-19 ก.ย.
10,000.-
4,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
Cisco MPLS
Virtual
2
27-28 ก.ย.
-
-
-
In-House
Cisco DNA
Virtual
1
28 ก.ย.
-
ฟรี
-
กลุ่ม CCIE 9HUA
ตุลาคม
OCT 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNP ENARSI
Virtual
5
9-10, 16-17, 23 ตุ.ค.
10,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNP-ENCOR
Virtual
6
25-27 ต.ค., 1-3 พ.ย.
10,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNA (พิเศษ)
Virtual
8
30-31 ต.ค., 6-7, 13-14, 20-21 พ.ย.
10,000.-
6,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
พฤษจิกายน
NOV 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
ธันวาคม
DEC 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCIE EI (LAB)
Virtual
6-10
4-5, 11-12, 18-19 ธ.ค.
30,000.-
19,000.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
มกราคม
JAN 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
Palo Alto NG Firewall
Classroom
2
30-31 ม.ค.
9,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
กุมภาพันธ์
FEB 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNA
Classroom
6
6-7, 13-14, 20-21 ก.พ.
15,000.-
8,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
Adv. Palo Alto Firewall
Classroom
2
27-28 ก.พ.
12,000.-
7,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
มีนาคม
MAR 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNP-ENCOR
Classroom
6
6-7, 13-14, 20-21 มี.ค.
15,000.-
9,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
BASIC AWS
Classroom
2
27-28 มี.ค.
12,000.-
7,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
เมษายน
APR 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNA
Classroom
6
3-4, 10-11, 17-18 เม.ย.
10,000.-
8,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
BASIC NETWORK
Classroom
3
5-7 เม.ย.
7,000.-
3,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
ติวสอบ CCNA
Virtual
2
19-20 เม.ย. (ค่ำ)
ฟรี
ศิษย์เก่า
มัดจำ
รายละเอียด
CCNA
Classroom
6
21-23, 26-28 เม.ย.
15,000.-
8,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
In-House
29-30 เม.ย.
ติวสอบ ENCOR
Virtual
2
29-30 เม.ย. (ค่ำ)
ฟรี
ศิษย์เก่า
มัดจำ
รายละเอียด
CCNP ENARSI
Classroom
5
24-25 เม.ย., 1-2, 8 พ.ค.
15,000.-
8,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
พฤษภาคม
MAY 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
Cisco BGP
Virtual
3
5-7 พ.ค.
9,000.-
4,500.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
Palo Alto NG Firewall
Virtual
2
15-16 พ.ค.
10,000.-
4,500.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
ติวสอบ ENARSI
Virtual
2
20-21 พ.ค. (ค่ำ)
ฟรี
ศิษย์เก่า
มัดจำ
รายละเอียด
Cisco MPLS
Virtual
3
22-23, 29 พ.ค.
9,000.-
4,500.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
BASIC NETWORK
Virtual
3
26-28 พ.ค.
5,000.-
2500.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
มิถุนายน
JUN 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNA
Virtual
6
7-11, 14 มิ.ย.
10,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
Cisco QoS
Virtual
3
16-18 มิ.ย.
9,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
Adv. Palo Alto Firewall
Virtual
2
19-20 มิ.ย.
10,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
Cisco DNA
Classroom
3
26-27 มิ.ย., 3 ก.ค.
20,000
12,900.-
*เลื่อน
รายละเอียด
CCNP-ENCOR
Virtual
6
26-27 มิ.ย., 3-4, 10-11 ก.ค.
10,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
กรกฎาคม
JUL 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCNP ENARSI
Virtual
5
15-16, 19-21 ก.ค.
10,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
CCIE EI (LAB)
Virtual
5
24-25, 31 ก.ค.,1, 7 ส.ค.
30,000.-
19,000.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
สิงหาคม
AUG 2021
หลักสูตร
ประเภท
จำนวนวัน
รอบวันธรรมดา
รอบวันหยุด
ราคา
โปรโมชั่น
ติวสอบ CCNA
Virtual
2
3-4 ส.ค. (ค่ำ)
ฟรี
ศิษย์เก่า
มัดจำ
รายละเอียด
BASIC NETWORK
Virtual
3
8, 14-15 ส.ค.
5,000.-
2,500.-
ชำระเงิน
รายละเอียด
Cisco Wireless & ISE
Virtual
5
23-27 ส.ค.
-
-
-
In-House
CCNA
Virtual
5
28-29 ส.ค., 4-5, 11 ก.ย.
10,000.-
5,900.-
ชำระเงิน
รายละเอียด