top of page
สิ่งที่ได้รับ
หลักสูตร Virtual Classroom
หลักสูตร Classroom
หนังสือ ทฤษฎี (Hard copy)
/
/
หนังสือ ทฤษฎี (Soft copy)
หนังสือ ปฏิบัติ (Hard copy)
หนังสือ ปฏิบัติ (Soft copy)
/
/
สอนสดผ่าน Internet
/
สอนสดในห้องอบรม
/
โปรแกรมและ ไฟล์ LAB
/
/
เรียนทวนฟรี (Virtual Classroom)
/
/
เรียนทวนฟรี (Classroom)
/
ดู Video ทบทวนย้อนหลัง*
/
/
ให้คำปรึกษา-ตอบคำถาม
/
/
มีใบผ่านการอบรมให้**
/
/
เรียนติวสอบฟรี***
/
/
*บางวิชาจะไม่มี Video ดูย้อนหลัง
**หากเป็นหลักสูตร Virtual Classroom ต้องผ่านการทดสอบก่อน
***เฉพาะหลักสูตร CCNA, CCNP ENCOR, CCNP ENARSI และหลักสูตรที่ติวต้องตรงกับหลักสูตรที่เรียน
หลักสูตร Virtual Classroom หรือ Live Online (VC)

         Virtual Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆผ่าน Internet ด้วยโปรแกรม Video Conference  ซึ่งเป็นการเรียนที่สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่ห้องอบรมของทางเรา เช่น หลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือไกลๆ เดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ก็ถือว่าลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการเดินทางได้พอสมควร เพียงแค่มี Internet ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตร Virtual Classroomได้ หากเรียนแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะถามกันได้ทันทีเลย

(อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

หลักสูตร Classroom (CR)

        Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆกันในห้องเรียน เป็นการเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และทางเราก็มีผู้ช่วยสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ติดปัญหาในการทำ LAB หรือ มีคำถามอื่นๆก็สามารถอธิบายแบบตัวต่อตัวได้ทันที

(อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

bottom of page