top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

9huaTraining อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2

4 หลักสูตร

จ่ายส่วนที่เหลือ CompTIA S+/CISSP/BASIC Network/CCNA

4 หลักสูตร
4 หลักสูตร

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

9huaTraining อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2, เเขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • จ่ายส่วนที่เหลือ 11000

    ฿11,000.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page