Classroom / เรียนสดที่ห้องอบรม

        Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆกันในห้องเรียน เป็นการเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และทางเราก็มีผู้ช่วยสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ติดปัญหาในการทำ LAB หรือ มีคำถามอื่นๆก็สามารถอธิบายแบบตัวต่อตัวได้ทันที

Palo Alto Next-Gen Firewall

Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

19 เรื่อง

11 LAB

2 วัน

ผู้สอน

อ.ธนพล

ราคา

5,900.-(จาก 9,000)

Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall

Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

14 เรื่อง

10 LAB

2 วัน

ผู้สอน

อ.ธนพล

ราคา

7,900.-(จาก 12,000)

CCNP ENCOR (350-401)

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCIE Enterprise Infrastructure และ CCIE Enterprise Wireless เพราะว่าจะต้องสอบผ่าน CCNP ENCOR ก่อนถึงจะสอบวิชา CCIE ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้ และวิชา CCNP ENCOR ถือว่าเป็นวิชาบังคับสอบ สำหรับคนที่ต้องการจะได้ Cert. CCNP Enterprise อีกด้วย

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

51 เรื่อง

รอ Update

6 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

9,900.-(จาก 15,000)

CCNP ENARSI (300-410)

          CCNP ENARSI หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCNP Enterprise  ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับ Routing เป็นส่วนมาก มีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ เช่น การ  Implementing,  Optimizing ,   Troubleshooting สำหรับ Routing protocol EIGRP, OSPF และ BGP เป็นต้น  และยังมีหัวข้ออื่นๆอีกหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น MPLS VPN, VRF, DHCP, IPv6 FHRP, Redistribute เป็นต้น

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

30 เรื่อง

29 LAB

5 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

8,900.-(จาก 15,000)

Cisco MPLS

        หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน, กำลังทำงานด้าน Service Provider, ผู้ที่สนใจศึกษา MPLS Network โดยเฉพาะ และ สำหรับผู้ที่จะสอบ Certificate ของ Cisco เนื้อหา MPLS ก็ถูกบรรจุอยู่ในประกาศนียบัตรของ Cisco เช่น CCNP, CCIE ทั้งที่เป็น Enterprise และ Service Provider

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

33 เรื่อง

12 LAB

3 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

7,900.-(จาก 12,000)

Cisco QoS

          ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

26 เรื่อง

10 LAB

3 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

7,900.-(จาก 12,000)

Cisco BGP

          BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet, เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน ด้วยความสามารถของ BGP ที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆด้าน

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

41 เรื่อง

13 LAB

3 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

7,900.-(จาก 12,000)

BASIC AMAZON WEB SERVICE (AWS)

          Amazon Web Services (AWS) เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุม และรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในหลายๆด้าน ทั้งด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ เป็นต้น และเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก โดยการนำเสนอบริการที่โดดเด่นเต็มรูปแบบจากศูนย์ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ลูกค้ากว่าหลายล้านคน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความคล่องตัว

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

19 เรื่อง

6 LAB

2 วัน

ผู้สอน

อ.ธนพล

ราคา

7,900.-(จาก 12,000)

Cisco DNA (SD-Access)

          หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cisco DNA Center ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติผ่านซอฟต์แวร์  โดยมีแดชบอร์ดสำหรับการควบคุมและจัดการอุปกรณ์ต่างๆ Cisco DNA ที่เป็นโซลูชั่น SD-Access จะทำหน้าที่สั่งการ จัดการ อุปกรณ์  Router, Switch, Wireless Controller และ Access Point หรือ อื่นๆ สำหรับความสามารถของ SD-Access เช่น ทำการ Discovery, Inventory, Topology, Software Image, Patch Management  และ Configuration Management รวมไปถึงสามารถทำ Automated Device Provisioning ในลักษณะ Zero-Touch  Provisioning ได้

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

19 เรื่อง

6 LAB

3 วัน

ผู้สอน

-

ราคา

รอ Update

CCIE Enterprise Infrastructure LAB

          หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฎิบัติ เพื่อเตรียมตัวสอบ LAB Cert. CCIE Enterprise Infrastructure เนื้อหาในการปฏิบัติจะแบ่งหลักๆออก 5 กลุ่มหัวข้อ คือ Network Infrastructure, Software Defined Infrastructure, Transport Technologies and Solutions, Infrastructure Security and Services และ Infrastructure Automation and Programmability ซึ่งในการเรียนจะเน้นปฏิบัติโดยใช้โจทย์จากแนวข้อสอบจริง

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

32 เรื่อง

2 LAB

6 วัน

ผู้สอน

อ.เอ CCIE

ราคา

รอ Update

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training