top of page

Basic Cybersecurity

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

Cyber Security หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจจะเป็นเทคโนโลยี, กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย, อุปกรณ์, โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี โดยไม่ได้รับอนุญาต หากองค์กรต่าง ๆ ที่ขาดความรู้ที่มากพอ หรือ ปราศจาก Cyber Security ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดเล็ก ก็ล้วนแต่มีโอกาสเกิดความเสียหายได้ทั้งสิ้น

ปัจจุบันอาชีพด้าน Cyber Security หรือผู้ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นงานด้านไอทีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางไซเบอร์ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ในขณะที่คนทำงานหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ยังมีไม่มากนัก หลักสูตรนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกๆท่านมีความรู้ที่จะเริ่มต้นในสายงานนี้

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สอนโดยผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ออกแบบ, ติดตั้งโดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ส.ค.2567 (9.00 - 17.00 น.)

รอบที่ 3 : รอกำหนดอีกครั้ง

รอบที่ 1 รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11 มิ.ย. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network ระดับ BASIC ถึงระดับ CCNA มาก่อน

Content Outline

Domain 1 : Security Principles
Security Concept
Risk Management Process
Security Controls
Code of Ethics
Governance processes

Domain 2 : Business Continuity, Disaster Recovery, and Incident Response
Business continuity
Disaster recovery
Incident response

Domain 3 : Access Control
Access Control Categories and Types
Physical Access Controls
Logical Access Controls

Domain 4 : Network Security
Computer Networking
Network Threat and Attack
Network Security Infrastructure

Domain 5 : Security Operations
Data Security
System Hardening
Best Practice Security Policies
Security Awareness Training

Extra : Cybersecurity Certifications

LAB Outline

1. How hackers hack any website ?
2. Wireshark Basics
3. Implementing an Information Risk Management Program
4. Malware Analysis by checksums
5. Threat Intelligence Tools
6. Common networking tools
7. Network vulnerability scanners
8. Web application vulnerability scanners
9. SSL testing tools to check vulnerabilities & misconfiguration

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

Basic Cybersecurity

ตัวอย่าง eBook

eBook ปฏิบัติ

Cyber Security หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจจะเป็นเทคโนโลยี, กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย, อุปกรณ์, โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี โดยไม่ได้รับอนุญาต หากองค์กรต่าง ๆ ที่ขาดความรู้ที่มากพอ หรือ ปราศจาก Cyber Security ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดเล็ก ก็ล้วนแต่มีโอกาสเกิดความเสียหายได้ทั้งสิ้น

ปัจจุบันอาชีพด้าน Cyber Security หรือผู้ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นงานด้านไอทีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางไซเบอร์ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ในขณะที่คนทำงานหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ยังมีไม่มากนัก หลักสูตรนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกๆท่านมีความรู้ที่จะเริ่มต้นในสายงานนี้

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สอนโดยผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ออกแบบ, ติดตั้งโดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ส.ค.2567 (9.00 - 17.00 น.)

รอบที่ 3 : รอกำหนดอีกครั้ง

รอบที่ 1 รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11 มิ.ย. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

Requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network ระดับ BASIC ถึงระดับ CCNA มาก่อน

Content Outline

Domain 1 : Security Principles
Security Concept
Risk Management Process
Security Controls
Code of Ethics
Governance processes

Domain 2 : Business Continuity, Disaster Recovery, and Incident Response
Business continuity
Disaster recovery
Incident response

Domain 3 : Access Control
Access Control Categories and Types
Physical Access Controls
Logical Access Controls

Domain 4 : Network Security
Computer Networking
Network Threat and Attack
Network Security Infrastructure

Domain 5 : Security Operations
Data Security
System Hardening
Best Practice Security Policies
Security Awareness Training

Extra : Cybersecurity Certifications

LAB Outline

1. How hackers hack any website ?
2. Wireshark Basics
3. Implementing an Information Risk Management Program
4. Malware Analysis by checksums
5. Threat Intelligence Tools
6. Common networking tools
7. Network vulnerability scanners
8. Web application vulnerability scanners
9. SSL testing tools to check vulnerabilities & misconfiguration

Other

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

Instructor

Certified
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Certified in Cybersecurity Certification (CC)
Offensive Security Certified Professional (OSCP)
CREST Practitioner Security Analyst (CPSA)
CREST Registered Penetration Tester (CRT)
CompTIA Security+
CompTIA PenTest+
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Securing the Web with Cisco Web Security Appliance (SWSA)
Certified Ethical Hacker (CEH)

bottom of page