top of page

ส. 03 ส.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Basic Cybersecurity | Classroom

รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ส.ค.2567 (9.00 - 17.00 น.)

Basic Cybersecurity | Classroom
Basic Cybersecurity | Classroom

เวลาและสถานที่

03 ส.ค. 2567 09:00 – 04 ส.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Basic Cybersecurity

    รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ส.ค.2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿8,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page