Virtual Classroom / เรียนสดผ่าน Internet

         Virtual Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆผ่าน Internet ด้วยโปรแกรม Video Conference  ซึ่งเป็นการเรียนที่สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่ห้องอบรมของทางเรา เช่น หลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือไกลๆ เดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ก็ถือว่าลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการเดินทางได้พอสมควร เพียงแค่มี Internet ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตร Virtual Classroomได้ หากเรียนแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะถามกันได้ทันทีเลย

Cisco MPLS

        หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน, กำลังทำงานด้าน Service Provider, ผู้ที่สนใจศึกษา MPLS Network โดยเฉพาะ และ สำหรับผู้ที่จะสอบ Certificate ของ Cisco เนื้อหา MPLS ก็ถูกบรรจุอยู่ในประกาศนียบัตรของ Cisco เช่น CCNP, CCIE ทั้งที่เป็น Enterprise และ Service Provider

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

33 เรื่อง

12 LAB

3 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

4,500.-(จาก 9,000)

Cisco BGP

          BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet, เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน ด้วยความสามารถของ BGP ที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆด้าน

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

41 เรื่อง

13 LAB

3 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

4,500.-(จาก 9,000)

Cisco QoS

          ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

26 เรื่อง

10 LAB

3 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

4,500.-(จาก 9,000)

CCNP ENCOR (350-401)

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCIE Enterprise Infrastructure และ CCIE Enterprise Wireless เพราะว่าจะต้องสอบผ่าน CCNP ENCOR ก่อนถึงจะสอบวิชา CCIE ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้ และวิชา CCNP ENCOR ถือว่าเป็นวิชาบังคับสอบ สำหรับคนที่ต้องการจะได้ Cert. CCNP Enterprise อีกด้วย

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

51 เรื่อง

รอ Update

6 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

4,900.-(จาก 10,000)

CCNP ENARSI (300-410)

          CCNP ENARSI หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCNP Enterprise  ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับ Routing เป็นส่วนมาก มีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ เช่น การ  Implementing,  Optimizing ,   Troubleshooting สำหรับ Routing protocol EIGRP, OSPF และ BGP เป็นต้น  และยังมีหัวข้ออื่นๆอีกหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น MPLS VPN, VRF, DHCP, IPv6 FHRP, Redistribute เป็นต้น

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

30 เรื่อง

29 LAB

5 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

4,900.-(จาก 10,000)

ติวสอบ CCNA (200-301) / เฉพาะศิษย์เก่า CCNA

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNA (รหัสวิชา 200-301 CCNA) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

-

-

1 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

ฟรี (มัดจำ 500.-)

ติวสอบ CCNP ENCOR / เฉพาะศิษย์เก่า  ENCOR

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNP ENCOR ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNP (รหัสวิชา 350-401 ENCOR) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

-

-

1 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

ฟรี (มัดจำ 500.-)

ติวสอบ CCNP ENARSI / เฉพาะศิษย์เก่า  ENARSI

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNP ENARSI ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNP (รหัสวิชา 300-410 ENCOR) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

เนื้อหา

LAB

จำนวนวัน

-

-

1 วัน

ผู้สอน

อ.พรชัย (CCIE)

ราคา

ฟรี (มัดจำ 500.-)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training