top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

9huaTraining

CCNA

CCNA
CCNA

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

9huaTraining

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

  • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้
  • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ทาง Admin.จะตรวจสอบการชำระเงิน และเพิ่มสิทธิให้ดู VDO ได้ภายใน 1-2 วันทำการ
  • หากวิชาไหนทาง Admin. ยังลง VDO ไม่เรียบร้อยถึง 95% ทางเราจะให้ท่านดู VDO ไปได้เรื่อยๆโดยยังไม่เริ่มนับเวลา
  • หากมีการตรวจสอบ  log พบว่าท่านใดมีการพยายาม Download Video หรือ Login  เข้ามาพร้อมๆกันหลาย Session เกินกว่า 10 นาที หรือมีการนำ Account  ไปใช้กันหลายคน ทางเราขออนุญาตตัดสิทธิ์การใช้งานและ blacklist User  ท่านนั้นพร้อมทั้งขออนุญาตสงวนสิทธิในการคืนเงินนะครับ

บัตรเข้างาน

  • CCNA

    Online Course / Video on Demand (2 ปี)

    ฿3,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page