top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

9huaTraining

CCNA

CCNA
CCNA

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

9huaTraining

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้
 • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ทาง Admin.จะตรวจสอบการชำระเงิน และเพิ่มสิทธิให้ดู VDO ได้ภายใน 1-2 วันทำการ
 • หากวิชาไหนทาง Admin. ยังลง VDO ไม่เรียบร้อยถึง 95% ทางเราจะให้ท่านดู VDO ไปได้เรื่อยๆโดยยังไม่เริ่มนับเวลา
 • หากมีการตรวจสอบ  log พบว่าท่านใดมีการพยายาม Download Video หรือ Login  เข้ามาพร้อมๆกันหลาย Session เกินกว่า 10 นาที หรือมีการนำ Account  ไปใช้กันหลายคน ทางเราขออนุญาตตัดสิทธิ์การใช้งานและ blacklist User  ท่านนั้นพร้อมทั้งขออนุญาตสงวนสิทธิในการคืนเงินนะครับ

ตั๋ว

ราคา

จำนวน

ทั้งหมด

 • CCNA

  ฿3,900.00

  Online Course / Video on Demand (2 ปี)

  ฿3,900.00

  0

  ฿0.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page