top of page

อา. 05 พ.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CISCO ISE

รอบที่ 3 : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 5, 11 - 12 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
CISCO ISE
CISCO ISE

เวลาและสถานที่

05 พ.ค. 2567 09:00 – 12 พ.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CISCO ISE

    รอบที่ 3 : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 5, 11 - 12 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page