top of page

ส. 10 ก.พ.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom

รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11 ก.พ. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom
Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom

เวลาและสถานที่

10 ก.พ. 2567 09:00 – 11 ก.พ. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Adv. FortiGate Next-Gen. FW

    รอบที่ 1 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ธ.ค. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿7,900.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page