top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

อาคารพร้อมพันธุ์ 2

Cisco MPLS

เรียนรอบวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ ที่16-18 มิ.ย. 2564

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

อาคารพร้อมพันธุ์ 2, ซอย ลาดพร้าว 3 เเขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • ชำระเงิน MPLS

    ฿7,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page