top of page

ส. 23 ก.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Basic Cybersecurity I Classroom

รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ส.ค.2567 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Basic Cybersecurity I Classroom
Basic Cybersecurity I Classroom

เวลาและสถานที่

23 ก.ย. 2566 09:00 – 24 ก.ย. 2566 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Basic Cybersecurity

    รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ส.ค.2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿8,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page