top of page

พ. 15 พ.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CCNA | Classroom

รอบที่ 43 : รอบวันธรรมดาที่ 15 - 17, 20 - 21 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

CCNA | Classroom
CCNA | Classroom

เวลาและสถานที่

15 พ.ค. 2567 09:00 – 21 พ.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CCNA | Classroom

    ฿9,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page