top of page

พ. 06 พ.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CCNP ENARSI | Classroom

รอบที่ 7 เรียน 5 วัน : รอบวันธรรมดา ที่ 6 - 8, 11 - 12 พ.ย. 2567 (9.00-17.00น.)

CCNP ENARSI | Classroom
CCNP ENARSI | Classroom

เวลาและสถานที่

06 พ.ย. 2567 09:00 – 12 พ.ย. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CCNP ENARSI

    ฿8,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page