top of page

ส. 20 เม.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Aruba Wireless LAN | Classroom

รอบที่ 1 : รอบวันหยุดวันอาทิตย์ ที่ 20 - 21 เม.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Aruba Wireless LAN | Classroom
Aruba Wireless LAN | Classroom

เวลาและสถานที่

20 เม.ย. 2567 09:00 – 21 เม.ย. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2 , อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Aruba Wireless LAN | Classroom

    ฿6,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page