top of page

ส. 18 พ.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CISCO ACI | Classroom

รอบที่ 2 : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 18-19, 25 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

CISCO ACI | Classroom
CISCO ACI | Classroom

เวลาและสถานที่

18 พ.ค. 2567 09:00 – 25 พ.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CISCO ACI

    รอบที่ 2 : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 18-19, 25 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page