top of page

ส. 10 ก.พ.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CISCO MPLS | Classroom

รอบที่ 3 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11, 17 ก.พ. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

CISCO MPLS | Classroom
CISCO MPLS | Classroom

เวลาและสถานที่

10 ก.พ. 2567 09:00 – 17 ก.พ. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

  • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

ตั๋ว

  • CISCO MPLS | Classroom

    รอบที่ 3 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11, 17 ก.พ. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿7,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page