top of page

พ. 05 มิ.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

HCIP Datacom | Classroom

รอบที่ 1 : รอบวันธรรมดาที่ 5-7, 10-11 มิ.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

HCIP Datacom | Classroom
HCIP Datacom | Classroom

เวลาและสถานที่

05 มิ.ย. 2567 09:00 – 11 มิ.ย. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • HCIP Datacom | Classroom

    รอบที่ 1 : รอบวันธรรมดาที่ 5-7, 10-11 มิ.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page