top of page

ส. 04 พ.ย.

|

แขวงจอมพล

Palo Alto Next-Gen Firewall +Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall+CISCO ACI

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

04 พ.ย. 2566 09:00 – 11 พ.ย. 2566 17:00

แขวงจอมพล, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

บัตรเข้างาน

  • PALO+ADV.PALO+CISOC ACI

    ฿21,360.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page