top of page

ส. 03 ก.พ.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Wireless LAN+Cisco Wireless LAB

รอบที่ 8 รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 - 4 ก.พ. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Wireless LAN+Cisco Wireless LAB
Wireless LAN+Cisco Wireless LAB

เวลาและสถานที่

03 ก.พ. 2567 09:00 – 04 ก.พ. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

ตั๋ว

  • Wireless and CISCO WLC Lab

    รอบที่ 8 รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ก.พ. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page