top of page

ส. 11 พ.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Wireless Penetration Testing | Classroom

รอบที่1 : รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 11-12 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

Wireless Penetration Testing | Classroom
Wireless Penetration Testing | Classroom

เวลาและสถานที่

11 พ.ค. 2567 09:00 – 12 พ.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

ตั๋ว

  • Wireless Penetration Testing

    รอบที่1 : รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 11-12 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page