คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : CCNP ENCOR (Online)

        หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCIE Enterprise Infrastructure และ CCIE Enterprise Wireless เพราะว่าจะต้องสอบผ่าน CCNP ENCOR ก่อนถึงจะสอบวิชา CCIE ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้ และวิชา CCNP ENCOR ถือว่าเป็นวิชาบังคับสอบ สำหรับคนที่ต้องการจะได้ Cert. CCNP Enterprise อีกด้วย หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ เช่น การ Implementing core enterprise network technologies, virtualization, infrastructure, network assurance, security และ automation เป็นต้น 

 

Video Part 3 (100- 102)

 
001 : Chapter 1-1 Network Device Communication
002 : LAB 1 IMPLEMENT INTER-VLAN ROUTING (รอ Upload Video)
003 : Chapter 1-2 Forwarding Architectures
004 : Chapter 2-1 Spanning-Tree-Implement
005 : LAB 2 STP AND IMPLEMENT RSTP (รอ Upload Video)
006 : Chapter 2-2 Additional STP Protection Mechanisms
007 : LAB 4 PROTECTING STP
008 : Spanning-Tree-Implement MST
009 : LAB 5 IMPLEMENT MST
010 : Chapter 3-1 VLAN Trunking Protocol
011 : LAB 6 IMPLEMENT VTP (รอ Upload Video)
012 : Chapter 3-2 EtherChannel Bundle
013 : LAB 7 IMPLEMENT AND TUNING ETHERCHANNELS (รอ Upload Video)
014 : Chapter 4-1 Routing Protocol Overview
015 : Chapter 4-2 Static Routing
016 : Chapter 4-3 Virtual Routing and Forwarding
017 : LAB 17 IMPLEMENT VRF-LITE
018 : Chapter 5-1 Understanding EIGRP and Operation
019 : Chapter 5-2 Configuring and Verifying EIGRP (รอ Upload Video)
020 : LAB 8 IMPLEMENT EIGRP AND EIGRP LOAD-BALANCING (รอ Upload Video)
021 : LAB 9 EIGRP ROUTE SUMMARIZATION AND STUB-ROUTING (รอ Upload Video)
022 : Chapter 5-3 Configuring and Verifying EIGRP Name (รอ Upload Video)
023 : Chapter 6-1 Understanding OSPF Terminology and Operation
024 : Chapter 6-2 OSPF Packets
025 : Chapter 6-3 Configuring and Verifying Basic OSPF
026 : Chapter 6-4 Understanding OSPF Network Types
027 : Chapter 6-5 Understanding OSPF LSAs
028 : LAB 10 MULTI-AREA-OSPF AND STUB AREA
029 : Chapter 6-6 Configuring and Verifying Advanced OSPF Features
030 : LAB 11 OSPF & VIRTUAL-LINKS & SUMMARIZE & DEFAULT ROUTE (รอ Upload Video)
031 : Chapter 7-1 OSPFv3 Fundamentals (รอ Upload Video)
032 : Chapter 7-2 OSPFv3 Configurations (รอ Upload Video)
033 : LAB 12 OSPFV3 (รอ Upload Video)
034 : Chapter 8-1 BGP Terminology, Concepts, and Operation
035 : Chapter 8-2 Verifying and Troubleshooting BGP (รอ Upload Video)
036 : LAB 13 BGP_CONFIG
037 : Chapter 8-3 Basic BGP Path Manipulation Using Route Maps
038 : Chapter 8-4 Filtering BGP Routing Updates (รอ Upload Video)
039 : LAB 14 BGP PREFIX-LIST & PREFIX-SET FILTERING
040 : LAB 15 BGP COMMUNITY ATTRIBUTE
041 : Chapter 8-5 Multiprotocol BGP for IPv6 (รอ Upload Video)
042 : LAB 16 MP-BGP FOR IPV6 (รอ Upload Video)
043 : Chapter 8-6 BGP Community (รอ Upload Video)
044 : LAB 15 BGP COMMUNITY ATTRIBUTE (รอ Upload Video)
045 : Chapter 9-1 Multicast Fundamentals (รอ Upload Video)
046 : Chapter 9-2 Multicast Addressing (รอ Upload Video)
047 : Chapter 9-3 Internet Group Management Protocol (รอ Upload Video)
048 : Chapter 9-4 Protocol Independent Multicast (รอ Upload Video)
049 : Chapter 9-5 Rendezvous Points (รอ Upload Video)
050 : LAB 18 IGMP (MULTICAST) (รอ Upload Video)
 

ผู้เรียน

 • ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร CCNA มาก่อน

 

ผู้สอน

ผู้สอน นายพรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ) 

Certification :

 • CCIE

 • CCNP

 • CCDP

 • CCDA

 • CCNA Wireless

 • CCNA R&S

 • VCP

 • SSFAMP

 • SSFIPS

 • Enterprise Networks Core and WAN