top of page

CCNA | Virtual Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตร CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระยะเวลา 5 วัน และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

สำหรับหลักสูตรนี้ทางเราสอนโดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเนื้อหาให้เห็นภาพเป็นระยะๆ เนื้อหาที่เรียนมีหลายหัวข้อมาก สามารถดูได้ได้ใน Course Outline เพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สามารถดู Video ทบทวนได้ฟรีๆตาม link นี้ https://www.9huatraining.com/recoursecrvc
- สอนโดย CCIE ผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ติดตั้งระบบ Network โดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- เมื่อมีการเปิดหลักสูตรติวสอบของวิชานี้ สามารถเข้าอบรมหลักสูตรติวข้อสอบได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 2 ปี
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 5 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 ต.ค., 6-7, 13-14, 20-21 พ.ย. 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

รอบที่ 6 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19, 25-26 ก.พ., 4-5 มี.ค. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

รุ่นที่ 4 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 ส.ค., 4-5, 11 ก.ย. 2564 เวลา 9.00-17.00 น.
รุ่นที่ 3 วันธรรมดา จันทร์ -ศุกร์ ที่ 7-11, 14 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00-17.00 น.
รุ่นที่ 2 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13, 19-20, 26-27 ก.ย. 2563
รุ่นที่ 1 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17, 23-24, 30 พ.ค. 2563

requirement

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้
- ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร BASIC NETWORK มาก่อน

Content Outline

Network Fundamentals
Explain the role and function of network components
- Routers
- L2 and L3 switches
- Next-generation firewalls and IPS
- Access points
- Controllers (Cisco DNA Center and WLC)
- Endpoints
- Servers

Describe characteristics of network topology architectures
- 2 tier
- 3 tier
- Spine-leaf
- WAN
- Small office/home office (SOHO)
- On-premises and cloud

Compare physical interface and cabling types
- Single-mode fiber, multimode fiber, copper
- Connections (Ethernet shared media and point-to-point)
- Concepts of PoE

Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)
- Compare TCP to UDP
- Configure and verify IPv4 addressing and subnetting
- Describe the need for private IPv4 addressing
- Configure and verify IPv6 addressing and prefix

Compare IPv6 address types
- Global unicast
- Unique local
- Link local
- Anycast
- Multicast
- Modified EUI 64

Describe wireless principles
- Nonoverlapping Wi-Fi channels
- SSID
- RF
- Encryption

Explain virtualization fundamentals (virtual machines)

Describe switching concepts
- MAC learning and aging
- Frame switching
- Frame flooding
- MAC address table

Network Access

Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches
- Access ports (data and voice)
- Default VLAN
- Connectivity

Configure and verify interswitch connectivity
- Trunk ports
- 802.1Q
- Native VLAN

Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)

Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)

Describe the need for and basic operations of Rapid PVST+ Spanning Tree Protocol and identify basic operations
- Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names
- Port states (forwarding/blocking)
- PortFast benefits

Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes

Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP, WLC, access/trunk ports, and LAG)

Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)

Configure the components of a wireless LAN access for client connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings

IP Connectivity

Interpret the components of routing table
- Routing protocol code
- Prefix
- Network mask
- Next hop
- Administrative distance
- Metric
- Gateway of last resort

Determine how a router makes a forwarding decision by default
- Longest match
- Administrative distance
- Routing protocol metric

Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing
Default route
Network route
Host route
Floating static


Configure and verify single area OSPFv2
- Neighbor adjacencies
- Point-to-point
- Broadcast (DR/BDR selection)
- Router ID

Describe the purpose of first hop redundancy protocol

IP Services
- Configure and verify inside source NAT using static and pools
- Configure and verify NTP operating in a client and server mode
- Explain the role of DHCP and DNS within the network
- Explain the function of SNMP in network operations
- Describe the use of syslog features including facilities and levels
- Configure and verify DHCP client and relay
- Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking,
-queuing, congestion, policing, shaping
- Configure network devices for remote access using SSH
- Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network

Security Fundamentals
- Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)
- Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)
- Configure device access control using local passwords
- Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)
- Describe remote access and site-to-site VPNs
- Configure and verify access control lists
- Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)
- Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts
- Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)
- Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI

Automation and Programmability
- Explain how automation impacts network management
- Compare traditional networks with controller-based networking
- Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)
- Separation of control plane and data plane
- North-bound and south-bound API
- Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management
- Describe characteristics of REST-based APIs
- Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible
- Interpret JSON encoded data

LAB Outline

LAB 1 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv4)
LAB 2 CONFIGURING CISCO SWITCH
LAB 3 CONFIGURING VLAN AND TRUNKING
LAB 4 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (ROUTER)
LAB 5 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (LAYER3 SWITCH)
LAB 6 CONFIGURING STP
LAB 7 CONFIGURING ETHERCHANNEL
LAB 8 CONFIGURING PORTSECURITY
LAB 9 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv6)
LAB 10 CONFIGURING WIRELESS
LAB 11 CONFIGURING WLC (Wireless LAN Controller)
LAB 12 CONFIGURING IPv4 STATIC ROUTE
LAB 13 CONFIGURING IPv4 DEFAULT ROUTE
LAB 14 CONFIGURING IPv6 STATIC ROUTE
LAB 15 CONFIGURING IPv6 DEFAULT ROUTE
LAB 16 CONFIGURING OSPFv2(Single-Area) ROUTING
LAB 17 CONFIGURING OSPFv2(Multi-Area) ROUTING
LAB 18 CONFIGURING OSPFv3(Single-Area) ROUTING
LAB 19 CONFIGURING ACCESS CONTROL LIST
LAB 20 CONFIGURING NAT Static
LAB 21 CONFIGURING NAT PAT (Static)
LAB 22 CONFIGURING NAT PAT (Dynamic)
LAB 23 CONFIGURING FHRP-HSRP (Router)
LAB 24 CONFIGURING FHRP-HSRP (L3 Switch)
LAB 25 CONFIGURING DHCP
LAB 26 CONFIGURING NTP & SYSLOG
LAB 27 CONFIGURING SNMP
LAB 28 DNA Center (Demo)
LAB 29 SD-WAN (Demo)
LAB 30 Basic Python
LAB 31 Password Recovery (Router)

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)
- เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี
- ดู Video ทบทวนได้ฟรี 1 ปี

CCNA | Virtual Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตร CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระยะเวลา 5 วัน และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

สำหรับหลักสูตรนี้ทางเราสอนโดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเนื้อหาให้เห็นภาพเป็นระยะๆ เนื้อหาที่เรียนมีหลายหัวข้อมาก สามารถดูได้ได้ใน Course Outline เพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สามารถดู Video ทบทวนได้ฟรีๆตาม link นี้ https://www.9huatraining.com/recoursecrvc
- สอนโดย CCIE ผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ติดตั้งระบบ Network โดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- เมื่อมีการเปิดหลักสูตรติวสอบของวิชานี้ สามารถเข้าอบรมหลักสูตรติวข้อสอบได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 2 ปี
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 5 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 ต.ค., 6-7, 13-14, 20-21 พ.ย. 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

รอบที่ 6 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19, 25-26 ก.พ., 4-5 มี.ค. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

รุ่นที่ 4 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 ส.ค., 4-5, 11 ก.ย. 2564 เวลา 9.00-17.00 น.
รุ่นที่ 3 วันธรรมดา จันทร์ -ศุกร์ ที่ 7-11, 14 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00-17.00 น.
รุ่นที่ 2 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13, 19-20, 26-27 ก.ย. 2563
รุ่นที่ 1 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17, 23-24, 30 พ.ค. 2563

Requirement

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้
- ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร BASIC NETWORK มาก่อน

Content Outline

Network Fundamentals
Explain the role and function of network components
- Routers
- L2 and L3 switches
- Next-generation firewalls and IPS
- Access points
- Controllers (Cisco DNA Center and WLC)
- Endpoints
- Servers

Describe characteristics of network topology architectures
- 2 tier
- 3 tier
- Spine-leaf
- WAN
- Small office/home office (SOHO)
- On-premises and cloud

Compare physical interface and cabling types
- Single-mode fiber, multimode fiber, copper
- Connections (Ethernet shared media and point-to-point)
- Concepts of PoE

Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)
- Compare TCP to UDP
- Configure and verify IPv4 addressing and subnetting
- Describe the need for private IPv4 addressing
- Configure and verify IPv6 addressing and prefix

Compare IPv6 address types
- Global unicast
- Unique local
- Link local
- Anycast
- Multicast
- Modified EUI 64

Describe wireless principles
- Nonoverlapping Wi-Fi channels
- SSID
- RF
- Encryption

Explain virtualization fundamentals (virtual machines)

Describe switching concepts
- MAC learning and aging
- Frame switching
- Frame flooding
- MAC address table

Network Access

Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches
- Access ports (data and voice)
- Default VLAN
- Connectivity

Configure and verify interswitch connectivity
- Trunk ports
- 802.1Q
- Native VLAN

Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)

Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)

Describe the need for and basic operations of Rapid PVST+ Spanning Tree Protocol and identify basic operations
- Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names
- Port states (forwarding/blocking)
- PortFast benefits

Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes

Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP, WLC, access/trunk ports, and LAG)

Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)

Configure the components of a wireless LAN access for client connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings

IP Connectivity

Interpret the components of routing table
- Routing protocol code
- Prefix
- Network mask
- Next hop
- Administrative distance
- Metric
- Gateway of last resort

Determine how a router makes a forwarding decision by default
- Longest match
- Administrative distance
- Routing protocol metric

Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing
Default route
Network route
Host route
Floating static


Configure and verify single area OSPFv2
- Neighbor adjacencies
- Point-to-point
- Broadcast (DR/BDR selection)
- Router ID

Describe the purpose of first hop redundancy protocol

IP Services
- Configure and verify inside source NAT using static and pools
- Configure and verify NTP operating in a client and server mode
- Explain the role of DHCP and DNS within the network
- Explain the function of SNMP in network operations
- Describe the use of syslog features including facilities and levels
- Configure and verify DHCP client and relay
- Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking,
-queuing, congestion, policing, shaping
- Configure network devices for remote access using SSH
- Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network

Security Fundamentals
- Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)
- Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)
- Configure device access control using local passwords
- Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)
- Describe remote access and site-to-site VPNs
- Configure and verify access control lists
- Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)
- Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts
- Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)
- Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI

Automation and Programmability
- Explain how automation impacts network management
- Compare traditional networks with controller-based networking
- Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)
- Separation of control plane and data plane
- North-bound and south-bound API
- Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management
- Describe characteristics of REST-based APIs
- Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible
- Interpret JSON encoded data

LAB Outline

LAB 1 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv4)
LAB 2 CONFIGURING CISCO SWITCH
LAB 3 CONFIGURING VLAN AND TRUNKING
LAB 4 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (ROUTER)
LAB 5 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (LAYER3 SWITCH)
LAB 6 CONFIGURING STP
LAB 7 CONFIGURING ETHERCHANNEL
LAB 8 CONFIGURING PORTSECURITY
LAB 9 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv6)
LAB 10 CONFIGURING WIRELESS
LAB 11 CONFIGURING WLC (Wireless LAN Controller)
LAB 12 CONFIGURING IPv4 STATIC ROUTE
LAB 13 CONFIGURING IPv4 DEFAULT ROUTE
LAB 14 CONFIGURING IPv6 STATIC ROUTE
LAB 15 CONFIGURING IPv6 DEFAULT ROUTE
LAB 16 CONFIGURING OSPFv2(Single-Area) ROUTING
LAB 17 CONFIGURING OSPFv2(Multi-Area) ROUTING
LAB 18 CONFIGURING OSPFv3(Single-Area) ROUTING
LAB 19 CONFIGURING ACCESS CONTROL LIST
LAB 20 CONFIGURING NAT Static
LAB 21 CONFIGURING NAT PAT (Static)
LAB 22 CONFIGURING NAT PAT (Dynamic)
LAB 23 CONFIGURING FHRP-HSRP (Router)
LAB 24 CONFIGURING FHRP-HSRP (L3 Switch)
LAB 25 CONFIGURING DHCP
LAB 26 CONFIGURING NTP & SYSLOG
LAB 27 CONFIGURING SNMP
LAB 28 DNA Center (Demo)
LAB 29 SD-WAN (Demo)
LAB 30 Basic Python
LAB 31 Password Recovery (Router)

Other

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)
- เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี
- ดู Video ทบทวนได้ฟรี 1 ปี

Instructor

CERTIFICATIONS :
-CCIE SP
-Cisco Certified Specialist - Service Provider Core
-CCDP
-CCNP Enterprise
-CCNP Routing and Switching
-CCNP Service Provider
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Design
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Core
-CCNA Routing and Switching
-CCNA Wireless
-CCDA
-Advanced Security Architecture Field Engineer Representative
-Enterprise Networks Architecture System Engineer Representative
-Core and WAN Systems Engineer Representative

bottom of page