top of page

Cisco QoS | Virtual Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ที่ไม่เพี่ยงพอได้ นอกจากความรู้ที่จะได้จากหลักสูตร QoS นี้แล้ว ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS อีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สามารถดู Video ทบทวนได้ฟรีๆตาม link นี้ https://www.9huatraining.com/recoursecrvc
- สอนโดย CCIE ผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ติดตั้งระบบ Network โดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 2 รอบวันธรรมดา พุธ-ศุกร์ ที่ 16 - 18 มิ.ย. 2564

รอบที่ 3 : รอกำหนดอีกครั้ง

รุ่นที่ 1 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19, 25-26 ก.ค. 2563

requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร CCNA มาก่อน

Content Outline

Introduction to QoS
- Understanding the Need for QoS
- Understanding QoS
- Implementing QoS

The Building Blocks of QoS
- Identifying Models for Implementing
- Understanding the Integrated Services Model
- Understanding the Differentiated Services Model
- Identifying QoS Mechanisms

Introduction to MQC and Cisco Auto QoS
- Introducing MQC

Classification and Marking
- Understanding Classification and Marking
- Using MQC for Classification
- Using MQC for Class-Based Marking
- Using NBAR for Classification
- Configuring QoS Preclassify

Congestion Management
- Introducing Queuing
- Understanding Queuing Implementations
- Configuring FIFO and WFQ
- Configuring CBWFQ and LLQ
- Configuring LAN Congestion Management

Congestion Avoidance
- Introducing Congestion Avoidance
- Introducing RED
- Configuring Class-Based Weighted RED
- Configuring Explicit Congestion Notificatio

Traffic Policing and Shaping
- Understanding Traffic Policing and Shaping
- Configuring Class-Based Policing
- Configuring Class-Based Shaping​

MLS QoS
- Multilayer Switch QoS

LAB Outline

Lab-1: QoS Classification and Marking
Lab-2: QoS Bandwidth Reservations and CBWFQ
Lab-3: QoS LLQ and CBWFQ - Bandwidth Remaining Reservations
Lab-4: QOS RANDOM EARLY DETECTION (RED)
Lab-5: QoS WRED with ECN
Lab-6: QoS Class-Based Generic Traffic Shaping, Class-Based GTS and CBWF
Lab-7: QoS Single-Rate Three-Color Policer
Lab-8: QoS Hierarchical Policers
Lab-9: QoS Two-Rate Three-Color Policer
Lab-10: QoS Percent-Based PolicingLab-11: QoS Pre-Classify
*หมายเหตุ : ต้องใช้ Computer ที่มี RAM ขั้นต่ำ 8 GB ขึ้นไปในการทำ LAB

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)
- เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 2 ปี

Cisco QoS | Virtual Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ปฏิบัติ

ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ที่ไม่เพี่ยงพอได้ นอกจากความรู้ที่จะได้จากหลักสูตร QoS นี้แล้ว ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS อีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สามารถดู Video ทบทวนได้ฟรีๆตาม link นี้ https://www.9huatraining.com/recoursecrvc
- สอนโดย CCIE ผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ติดตั้งระบบ Network โดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 2 รอบวันธรรมดา พุธ-ศุกร์ ที่ 16 - 18 มิ.ย. 2564

รอบที่ 3 : รอกำหนดอีกครั้ง

รุ่นที่ 1 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19, 25-26 ก.ค. 2563

Requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร CCNA มาก่อน

Content Outline

Introduction to QoS
- Understanding the Need for QoS
- Understanding QoS
- Implementing QoS

The Building Blocks of QoS
- Identifying Models for Implementing
- Understanding the Integrated Services Model
- Understanding the Differentiated Services Model
- Identifying QoS Mechanisms

Introduction to MQC and Cisco Auto QoS
- Introducing MQC

Classification and Marking
- Understanding Classification and Marking
- Using MQC for Classification
- Using MQC for Class-Based Marking
- Using NBAR for Classification
- Configuring QoS Preclassify

Congestion Management
- Introducing Queuing
- Understanding Queuing Implementations
- Configuring FIFO and WFQ
- Configuring CBWFQ and LLQ
- Configuring LAN Congestion Management

Congestion Avoidance
- Introducing Congestion Avoidance
- Introducing RED
- Configuring Class-Based Weighted RED
- Configuring Explicit Congestion Notificatio

Traffic Policing and Shaping
- Understanding Traffic Policing and Shaping
- Configuring Class-Based Policing
- Configuring Class-Based Shaping​

MLS QoS
- Multilayer Switch QoS

LAB Outline

Lab-1: QoS Classification and Marking
Lab-2: QoS Bandwidth Reservations and CBWFQ
Lab-3: QoS LLQ and CBWFQ - Bandwidth Remaining Reservations
Lab-4: QOS RANDOM EARLY DETECTION (RED)
Lab-5: QoS WRED with ECN
Lab-6: QoS Class-Based Generic Traffic Shaping, Class-Based GTS and CBWF
Lab-7: QoS Single-Rate Three-Color Policer
Lab-8: QoS Hierarchical Policers
Lab-9: QoS Two-Rate Three-Color Policer
Lab-10: QoS Percent-Based PolicingLab-11: QoS Pre-Classify
*หมายเหตุ : ต้องใช้ Computer ที่มี RAM ขั้นต่ำ 8 GB ขึ้นไปในการทำ LAB

Other

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)
- เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 2 ปี

Instructor

CERTIFICATIONS :
-CCIE SP
-Cisco Certified Specialist - Service Provider Core
-CCDP
-CCNP Enterprise
-CCNP Routing and Switching
-CCNP Service Provider
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Design
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Core
-CCNA Routing and Switching
-CCNA Wireless
-CCDA
-Advanced Security Architecture Field Engineer Representative
-Enterprise Networks Architecture System Engineer Representative
-Core and WAN Systems Engineer Representative

bottom of page