top of page

CISCO BGP+MPLS+QoS | Virtual Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet, เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน ด้วยความสามารถของ BGP ที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆด้าน เช่น ทำให้เราสามารถปรับจูนค่า policy ต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางทั้งขาเข้า-ขาออกได้ด้วยพารามิเตอร์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้เราเรียกว่า Attribute ทำให้เราสามารถควบคุมเส้นทางได้ตามความต้องการ ซึ่ง Routing ประเภท IGP(เช่น RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS)มีข้อจำกัดมากๆในเรื่องการตั้งค่าเหล่านี้

หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน หรือ กำลังทำงานด้าน Service Provider หรือ ผู้ที่สนใจศึกษา Network ด้านนี้เพื่อให้สามารถมีความรอบรู้ด้าน MPLS Network เพื่อจะได้นำไปออกแบบ ติดตั้งระบบต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อ Network ของแต่ละสาขาของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีของผู้ให้บริการ หรือ Service Provider ที่เป็น MPLS เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ในส่วนของ SD-WAN ก็มักจะมี MPLS ทำงานเป็น Underlay แม้กระทั่งในส่วนของ LAN ก็สามารถนำเทคโนโลยีของ MPLS เข้ามาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน และการสอบเกี่ยวกับประกาศนียบัตรของ Cisco ในระดับ CCIE, CCNP ในหลายๆวิชาก็จะมีเนื้อหาของ MPLS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ครอบคลุมตั้งแต่การสอน IGP Routing(Link State), BGP(ที่ใช้ใน MPLS VPN), MPLS, MPLS L2-L3 VPN ด้วยเนื้อหาหลักๆเหล่านี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร QoS ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ที่ไม่เพี่ยงพอได้ นอกจากความรู้ที่จะได้จากหลักสูตร QoS นี้แล้ว ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS อีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สอนโดยผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ออกแบบ, ติดตั้งโดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 1 เรียน 6 วัน : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4, 10-11, 17-18 ก.ย. 2565

รอบที่ 2 : รอกำหนดอีกครั้ง

requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

#BGP#
Enterprise Connectivity Requirements
- Routing Method Selection
- Connection Options
- Single-Homed, Dual-Homed, Multihomed, Dual-Multihomed Enterprises

Introducing BGP Routing
- BGP Terminology
- Autonomous System and BGP
- BGP Routing Between Autonomous Systems
- BGP Path Vector Functionality
- BGP Routing Policies
- Features of BGP, BGP Databases, BGP Message Types, Multiprotocol Extensions for BGP4
- MPLS VPN Overview

Implementing BGP Routing
- Planning for BGP
- Configure Basic EBGP, Advertising BGP Networks
- Configure Basic IBGP, Full-Mesh IBGP
- Shutting Down a BGP Neighbor
- BGP Next-Hop Behavior, BGP Next Hop Self
- Cisco IOS XR BGP Configuration Templates
- BGP Neighbor Authentication and Neighbor Reset, BGP Neighbor Authentication
- Clearing the BGP Session, Monitoring BGP Routes
- BGP Route Selection Process and Path Attributes, Weight, Local Preference, AS Path, Multi-Exit Discriminato

Influencing BGP Route Selection
- BGP Weight, Configuring Per-Neighbor Weights, Changing Weights with RPLs or Route Maps, BGP Weight Attachment Point
- BGP Local Preference, Monitoring Local Preference
- AS Path Prepending, AS Path Prepending Design Considerations, Configuring AS Path Prepending
- Monitoring AS Path PrependingAS Path Filtering Concerns: AS Path Prepending
- BGP Multi-Exit Discriminators
- Changing the MED, Monitoring the MED
- BGP Communities, Configuring BGP Communities, BGP Named Community Lists, BGP Support for Sequenced Entries in Extended Community Lists
- Matching BGP Communities, Monitoring BGP Communities, BGP Community Examples

#MPLS#
MPLS
- Introduction

Deploying IP MPLS VPNs (Layer 3 VPN)
- Technology components
- VPN control plane mechanisms
- VPN forwarding plane
- Deploying IP MPLS VPNs (Layer 3 VPN) / IOS, IOS-XE, IOS-XR
- VRF
- RD, RT
- PE-CE Routing: EIGRP
- PE-CE Routing: OSPF
- PE-CE Routing: BGP


MPLS Layer-2 VPNs
- L2VPN technology options
- P2P VPWS services (PWs)
- Overview & Technology Basics
- VPN control plane
- VPN forwarding plan
- VPWS services
- Point-to-point
- Referred to as Pseudowires (PWs)
- VPLS services
- Multipoint-to-Multipoint
- Deploying MPLS-based Layer 2 VPN / IOS, IOS-XE, IOS-XR

Segment Routing
- Segment Routing Concept

#QoS#
Introduction to QoS
- Understanding the Need for QoS
- Understanding QoS
- Implementing QoS

Classification and Marking
- Understanding Classification and Marking
- Using MQC for Classification
- Using MQC for Class-Based Marking
- Using NBAR for Classification
- Configuring QoS Preclassify

Congestion Management
- Introducing Queuing
- Understanding Queuing Implementations
- Configuring FIFO and WFQ
- Configuring CBWFQ and LLQ
- Configuring LAN Congestion Management

Congestion Avoidance
- Introducing Congestion Avoidance
- Introducing RED
- Configuring Class-Based Weighted RED
- Configuring Explicit Congestion Notificatio

LAB Outline

#BGP#
LAB 1 Basic BGP, Transit AS, Propagte Default Route
LAB 2 eBGP Multihop, Advertise routes in BGP
LAB 3 BGP Peer-group, Peer-policy, Peer-session, Address family group, Session-group, Neighbor-group
LAB 4 BGP Route Reflector
LAB 5 BGP Route-map, Prefix-list, RPLs, BGP regular expression
LAB 6 BGP Attribute : Weight (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 7 BGP Attribute : Local Preference (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 8 BGP Attribute : AS Path (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 9 BGP Attribute : Origin Codes (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 10 BGP Attribute : MED (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 11 BGP Attribute : Communities (Tagging, no-advertise, no-export, local-as, internet)

#MPLS#
LAB 1 – OSPF ROUTING (NETWORK TYPE + METRIC TUNING)
LAB 2 – IS-IS ROUTING (NETWORK TYPE + METRIC TUNING)
LAB 3 – MP-BGP VPNV4
LAB 4 – MPLS LDP
LAB 5 – AUTHENTICATION (OSPF+MPLS LDP+MP-BGP)
LAB 6 – MPLS L3VPN / PE-CE STATIC ROUTE
LAB 7 – MPLS L3VPN / PE-CE OSPF ROUTE
LAB 8 – MPLS L3VPN / PE-CE BGP ROUTE
LAB 9 – MPLS L2VPN / EOMPLS (IOS, IOS XR) / PORT-BASED
LAB 10 – MPLS L2VPN / EOMPLS (IOS, IOS XR) / VLAN-BASED
LAB 11 – MPLS L2VPN / VPLS (IOS XE, IOS XR) / PORT-BASED

#QoS#
Lab-1: QoS Classification and Marking
Lab-2: QoS Bandwidth Reservations and CBWFQ
Lab-3: QoS LLQ and CBWFQ - Bandwidth Remaining Reservations
Lab-4: QOS RANDOM EARLY DETECTION (RED)
Lab-5: QoS WRED with ECN
Lab-6: QoS Class-Based Generic Traffic Shaping, Class-Based GTS and CBWF
Lab-7: QoS Single-Rate Three-Color Policer
Lab-8: QoS Hierarchical Policers
Lab-9: QoS Two-Rate Three-Color Policer
Lab-10: QoS Percent-Based Policing
Lab-11: QoS Pre-Classify

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

CISCO BGP+MPLS+QoS | Virtual Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ปฏิบัติ

BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet, เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน ด้วยความสามารถของ BGP ที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆด้าน เช่น ทำให้เราสามารถปรับจูนค่า policy ต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางทั้งขาเข้า-ขาออกได้ด้วยพารามิเตอร์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้เราเรียกว่า Attribute ทำให้เราสามารถควบคุมเส้นทางได้ตามความต้องการ ซึ่ง Routing ประเภท IGP(เช่น RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS)มีข้อจำกัดมากๆในเรื่องการตั้งค่าเหล่านี้

หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน หรือ กำลังทำงานด้าน Service Provider หรือ ผู้ที่สนใจศึกษา Network ด้านนี้เพื่อให้สามารถมีความรอบรู้ด้าน MPLS Network เพื่อจะได้นำไปออกแบบ ติดตั้งระบบต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อ Network ของแต่ละสาขาของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีของผู้ให้บริการ หรือ Service Provider ที่เป็น MPLS เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ในส่วนของ SD-WAN ก็มักจะมี MPLS ทำงานเป็น Underlay แม้กระทั่งในส่วนของ LAN ก็สามารถนำเทคโนโลยีของ MPLS เข้ามาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน และการสอบเกี่ยวกับประกาศนียบัตรของ Cisco ในระดับ CCIE, CCNP ในหลายๆวิชาก็จะมีเนื้อหาของ MPLS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ครอบคลุมตั้งแต่การสอน IGP Routing(Link State), BGP(ที่ใช้ใน MPLS VPN), MPLS, MPLS L2-L3 VPN ด้วยเนื้อหาหลักๆเหล่านี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร QoS ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ที่ไม่เพี่ยงพอได้ นอกจากความรู้ที่จะได้จากหลักสูตร QoS นี้แล้ว ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS อีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สอนโดยผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ออกแบบ, ติดตั้งโดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 1 เรียน 6 วัน : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4, 10-11, 17-18 ก.ย. 2565

รอบที่ 2 : รอกำหนดอีกครั้ง

Requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

#BGP#
Enterprise Connectivity Requirements
- Routing Method Selection
- Connection Options
- Single-Homed, Dual-Homed, Multihomed, Dual-Multihomed Enterprises

Introducing BGP Routing
- BGP Terminology
- Autonomous System and BGP
- BGP Routing Between Autonomous Systems
- BGP Path Vector Functionality
- BGP Routing Policies
- Features of BGP, BGP Databases, BGP Message Types, Multiprotocol Extensions for BGP4
- MPLS VPN Overview

Implementing BGP Routing
- Planning for BGP
- Configure Basic EBGP, Advertising BGP Networks
- Configure Basic IBGP, Full-Mesh IBGP
- Shutting Down a BGP Neighbor
- BGP Next-Hop Behavior, BGP Next Hop Self
- Cisco IOS XR BGP Configuration Templates
- BGP Neighbor Authentication and Neighbor Reset, BGP Neighbor Authentication
- Clearing the BGP Session, Monitoring BGP Routes
- BGP Route Selection Process and Path Attributes, Weight, Local Preference, AS Path, Multi-Exit Discriminato

Influencing BGP Route Selection
- BGP Weight, Configuring Per-Neighbor Weights, Changing Weights with RPLs or Route Maps, BGP Weight Attachment Point
- BGP Local Preference, Monitoring Local Preference
- AS Path Prepending, AS Path Prepending Design Considerations, Configuring AS Path Prepending
- Monitoring AS Path PrependingAS Path Filtering Concerns: AS Path Prepending
- BGP Multi-Exit Discriminators
- Changing the MED, Monitoring the MED
- BGP Communities, Configuring BGP Communities, BGP Named Community Lists, BGP Support for Sequenced Entries in Extended Community Lists
- Matching BGP Communities, Monitoring BGP Communities, BGP Community Examples

#MPLS#
MPLS
- Introduction

Deploying IP MPLS VPNs (Layer 3 VPN)
- Technology components
- VPN control plane mechanisms
- VPN forwarding plane
- Deploying IP MPLS VPNs (Layer 3 VPN) / IOS, IOS-XE, IOS-XR
- VRF
- RD, RT
- PE-CE Routing: EIGRP
- PE-CE Routing: OSPF
- PE-CE Routing: BGP


MPLS Layer-2 VPNs
- L2VPN technology options
- P2P VPWS services (PWs)
- Overview & Technology Basics
- VPN control plane
- VPN forwarding plan
- VPWS services
- Point-to-point
- Referred to as Pseudowires (PWs)
- VPLS services
- Multipoint-to-Multipoint
- Deploying MPLS-based Layer 2 VPN / IOS, IOS-XE, IOS-XR

Segment Routing
- Segment Routing Concept

#QoS#
Introduction to QoS
- Understanding the Need for QoS
- Understanding QoS
- Implementing QoS

Classification and Marking
- Understanding Classification and Marking
- Using MQC for Classification
- Using MQC for Class-Based Marking
- Using NBAR for Classification
- Configuring QoS Preclassify

Congestion Management
- Introducing Queuing
- Understanding Queuing Implementations
- Configuring FIFO and WFQ
- Configuring CBWFQ and LLQ
- Configuring LAN Congestion Management

Congestion Avoidance
- Introducing Congestion Avoidance
- Introducing RED
- Configuring Class-Based Weighted RED
- Configuring Explicit Congestion Notificatio

LAB Outline

#BGP#
LAB 1 Basic BGP, Transit AS, Propagte Default Route
LAB 2 eBGP Multihop, Advertise routes in BGP
LAB 3 BGP Peer-group, Peer-policy, Peer-session, Address family group, Session-group, Neighbor-group
LAB 4 BGP Route Reflector
LAB 5 BGP Route-map, Prefix-list, RPLs, BGP regular expression
LAB 6 BGP Attribute : Weight (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 7 BGP Attribute : Local Preference (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 8 BGP Attribute : AS Path (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 9 BGP Attribute : Origin Codes (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 10 BGP Attribute : MED (Default, Route-Map, RPLs)
LAB 11 BGP Attribute : Communities (Tagging, no-advertise, no-export, local-as, internet)

#MPLS#
LAB 1 – OSPF ROUTING (NETWORK TYPE + METRIC TUNING)
LAB 2 – IS-IS ROUTING (NETWORK TYPE + METRIC TUNING)
LAB 3 – MP-BGP VPNV4
LAB 4 – MPLS LDP
LAB 5 – AUTHENTICATION (OSPF+MPLS LDP+MP-BGP)
LAB 6 – MPLS L3VPN / PE-CE STATIC ROUTE
LAB 7 – MPLS L3VPN / PE-CE OSPF ROUTE
LAB 8 – MPLS L3VPN / PE-CE BGP ROUTE
LAB 9 – MPLS L2VPN / EOMPLS (IOS, IOS XR) / PORT-BASED
LAB 10 – MPLS L2VPN / EOMPLS (IOS, IOS XR) / VLAN-BASED
LAB 11 – MPLS L2VPN / VPLS (IOS XE, IOS XR) / PORT-BASED

#QoS#
Lab-1: QoS Classification and Marking
Lab-2: QoS Bandwidth Reservations and CBWFQ
Lab-3: QoS LLQ and CBWFQ - Bandwidth Remaining Reservations
Lab-4: QOS RANDOM EARLY DETECTION (RED)
Lab-5: QoS WRED with ECN
Lab-6: QoS Class-Based Generic Traffic Shaping, Class-Based GTS and CBWF
Lab-7: QoS Single-Rate Three-Color Policer
Lab-8: QoS Hierarchical Policers
Lab-9: QoS Two-Rate Three-Color Policer
Lab-10: QoS Percent-Based Policing
Lab-11: QoS Pre-Classify

Other

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

Instructor

CERTIFICATIONS :
-CCIE SP
-Cisco Certified Specialist - Service Provider Core
-CCDP
-CCNP Enterprise
-CCNP Routing and Switching
-CCNP Service Provider
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Design
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Core
-CCNA Routing and Switching
-CCNA Wireless
-CCDA
-Advanced Security Architecture Field Engineer Representative
-Enterprise Networks Architecture System Engineer Representative
-Core and WAN Systems Engineer Representative

bottom of page