top of page

คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : ติวสอบ CompTIA Security+

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CompTIA Security+ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CompTIA Security+ (รหัสวิชา SYS-601) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียน

หากมีคุณสมบัติตรงตามด้านล่างนี้ แจ้งขอสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรติวสอบ โดยพิมพ์ว่า "ขอสิทธิ์ติวสอบ CompTIA S+" ใน Line 9HUA Training (ID คือ @9hua) ได้เลยนะครับ ( ตอนพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " หากพิมพ์ถูกต้องทุกคำ จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติจาก Line )

  • ต้องเคยเรียน หลักสูตร CompTIA Security+ แบบ Online (ต้องยังไม่หมดอายุ), Virtual Classroom หรือ Classroom(เคยเรียนไม่เกิน 3 ปี) ที่ 9HUA Training

  • เคยเรียนหลักสูตร Online - Package(ต้องยังไม่หมดอายุ) ที่มีหลักสูตร CompTIA Security+ เป็นส่วนหนึ่งของ Package

หากมีคุณสมบัติตรงตามด้านล่างนี้ แจ้งขอสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรติวสอบผ่านทาง Email หรือ Line ติดต่อเราได้เลยนะครับ

  • ต้องเคยเรียน หลักสูตร CCNA (200-301) แบบ Online, Virtual Classroom หรือ Virtual Classroom ของ 9HUA Training มาก่อนแล้ว

  • เคยเรียนหลักสูตร Online - All Access ของ 9HUA Training

CompTIA S+.png

แนวข้อสอบ MultiChoice และ Drag&Drop

แนวข้อสอบ LAB

กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่

VIDEO (เป็นตัวอย่างการฝึกวิเคราะห์โจทย์และคำตอบบางส่วน)

ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: VRF Configuration Sim
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: Trunk UDLD & LACP Sim
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: Rapid PVST+ and LACP Sim
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: OSPF & Prefix-list Sim
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: OSPF DR BDR Sim
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: OSPF DR BDR Sim 2
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: OSPF DR and Summarization Sim
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: Overview
ติวแนวข้อสอบ LAB CCNP ENCOR: eBGP Neighbor Sim
bottom of page