top of page

ติวสอบ CCNP ENARSI | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNP ENARSI ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNP (รหัสวิชา 300-410 ) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

schedule

รุ่นที่ 1 รอบค่ำวันพฤหัส-ศุกร์ ที่ 20-21 พ.ค. 2564 เวลา 20.00-22.30 น.

รุ่นที่ 2 : รอกำหนดอีกครั้ง

requirement

เคยเรียนหลักสูตร CCNP ENARSI กับทาง 9HUA Training

Content Outline

- การเตรียมความพร้อม/การลงทะเบียน/ลักษณะข้อสอบประเภทต่างๆ/การวางแผนทำข้อสอบ
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Drag and Drop
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Choice

LAB Outline

- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ LAB (หากข้อสอบมี LAB)

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ไฟล์แนวตัวอย่างข้อสอบ

bottom of page